Discovery Networks Finland -tietosuojakäytäntö

Discovery Networks -sivusto Suomessa (www.discoverynetworks.fi) (”verkkosivusto") tarjoaa verkkosivuston vierailijoille yritystietoja ohjelmista, joita Discovery Networks Finland Oy tarjoaa ja yleistä tietoa Discoveryn toiminnoista Suomessa. Verkkosivuston käyttäjät voivat sitten kommunikoida suoraan Discovery Networks -tiimin kanssa Suomessa ottamalla meihin yhteyttä verkkosivustolla olevien tietojen kautta, jos heillä on kysyttävää näistä ohjelmista (yhdessä "palvelut").

Lue tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti. Kunnioitamme oikeuttasi yksityisyyteen. Yleinen tavoitteemme on varmistaa, että henkilötietojen kerääminen ja käyttö on asianmukaista suhteessa palvelujen tarjoamiseen sinulle ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista. 

Lisätietoja siitä, miten teemme niin, on esitetty tietosuojakäytäntömme jokaisessa osassa seuraavasti:

1. Keitä me olemme

2. Lapset

3. Sinusta keräämämme henkilötiedot

4. Miten säilytämme ja käytämme henkilötietojasi

5. Miten ja kenelle luovutamme henkilötietojasi

6. Tietojen siirto muihin maihin

7. Evästeet ja vastaavat teknologiat

8. Tietoturva

9. Tietojen säilytys

10. Oikeutesi

11. Markkinointi

12. Kolmansien osapuolten sivustot

13. Tämän tietosuojakäytännön muutokset

14. Valitukset, kyselyt ja ehdotukset

 

1. Keitä me olemme

Tätä verkkosivustoa ylläpitää Discovery Networks Finland Oy, joka on rekisteröity Suomessa ja jonka pääkonttori on osoitteessa Mechelininkatu 1a, Helsinki, 00180, Suomi. Discovery Networks Finland Oy on verkkosivustolta kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä.

2. Lapset

Emme tietoisesti kerää tietoja valvomattomilta alle 18-vuotiailta lapsilta. Palveluitamme ei ole suunnattu lapsille, emmekä tietoisesti kerää mitään henkilötietoja lapsilta. Jos olet alle 18-vuotias, et saa käyttää palveluja, ellei vanhempasi tai holhoojasi ole lähettänyt meille valtuutusta, joka antaa sinulle luvan palvelujen käyttöön.

3. Sinusta keräämämme henkilötiedot

Verkkosivuston kävijät

Toiminnastasi verkossa saatavat tiedot

Keräämme seuraavat tiedot toiminnastasi palveluissa:

● miten pääset palveluihimme, ja laitteet, joita käytät palveluihimme pääsemiseksi. Tähän sisältyy yksilöllisten verkkotunnistetietojen, kuten IP-osoitteen ja kirjautumistietojesi, selaintyypin ja -version, aikavyöhykeasetuksen ja sijainnin, selaimen liitännäisten tyyppien ja versioiden, käyttöjärjestelmän ja alustan sekä muiden palveluihin pääsemiseksi laitteillasi käyttämiesi teknologioiden kerääminen; ja

● tietoja siitä, miten käytät palveluja.

Meille luovuttamasi tiedot

Kun lähetät meille henkilötietoja käyttämällä verkkosivustolla olevia ”Ota yhteyttä” -tietoja, saatamme kerätä sinulta seuraavat tiedot:

● nimesi

● sähköpostiosoitteesi 

● postiosoitteesi 

● puhelinnumerosi, ja

● kaikki muut meille antamasi tiedot.

Kolmannet osapuolet tai julkisesti saatavilla olevat lähteet

Saatamme saada henkilötietojasi eri kolmansilta osapuolilta seuraavasti: 

● teknisiä tietoja seuraavilta osapuolilta:

o EU:n sisä- ja ulkopuolella sijaitsevat analytiikkapalveluntarjoajat, esimerkiksi Google Tag Manager, ja

o EU:ssa tai EU:n ulkopuolella sijaitsevat hakutietopalveluntarjoajat, esimerkiksi Adobe Audience Manager.

4. Miten säilytämme ja käytämme henkilötietojasi

Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi seuraavista syistä:

• se on välttämätöntä täyttääksemme kanssasi tekemämme sopimuksen

• se on oikeutettujen etujemme mukaista 

• se on tarpeen, jotta voimme täyttää lailliset velvoitteemme, tai

• se on sallittua, koska olet antanut meille siihen luvan.

Kun laki tai kanssasi tekemämme sopimus vaatii meitä keräämään henkilötietoja, etkä anna näitä tietoja niitä pyydettäessä, emme ehkä pysty täyttämään sopimusta, jonka olemme tehneet tai jonka tekemiseen pyrimme (tässä tapauksessa tarjotaksemme sinulle palveluja). Tässä tapauksessa meidän on ehkä irtisanottava palvelut. Ilmoitamme asiasta tällöin sinulle.

Välttämätöntä täyttääksemme kanssasi tekemämme sopimuksen

Keräämme, säilytämme ja käytämme henkilötietojasi, mukaan lukien nimesi, sähköpostiosoitteesi, ja palvelujen käyttöäsi koskevat tiedot, koska se on välttämätöntä voidaksemme tarjota sinulle pyytämäsi palvelut tekemämme sopimuksen mukaisesti, joka sisältää hyväksymäsi käyttöehdot. Tähän sisältyy palvelujen hallinnointi 

Oikeutetut etumme

Joskus käytämme henkilötietojasi tarkoituksiin, jotka ovat liitännäisiä palvelujen tarjoamiseen nähden. Tällaisissa olosuhteissa meillä on näkemyksemme mukaan oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi ja uskomme, että henkilötietojesi säilyttämisen ja käytön muodostama etu on suurempi kuin mahdollinen sinuun kohdistuva vaikutus, eikä se merkittävästi heikennä oikeuksiasi ja vapauksiasi. Kyseisiä olosuhteita ovat:

• petosten paljastaminen ja torjunta

• palvelujemme, tuotteidemme ja IT-järjestelmiemme tietoturvan säilyttäminen

• sen varmistaminen, että omat prosessimme, menetelmämme ja järjestelmämme ovat mahdollisimman tehokkaita 

• keräämiemme tietojen analysointi ja vahvistaminen 

• myynninedistämiskampanjoidemme ja mainontamme vaikuttavuuden määrittäminen, ja

• kysymystesi ja pyyntöjesi käsittely (esimerkiksi jos soitat asiakaspalveluun pyytääksesi apua, meidän on käsiteltävä yhteystietojasi).

Mikäli henkilötietojesi käytön perusteena on meidän (tai toisen henkilön) oikeutettu etu, suoritamme vertailutestin varmistaaksemme, etteivät omat, henkilötietojen suojelua edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi ole merkittävämmässä asemassa meidän (tai toisen henkilön) oikeutettuun etuun verrattuna.

Oikeudellisista syistä

Käytämme henkilötietojasi täyttääksemme lailliset velvoitteemme. Näitä velvoitteita ovat mm.: 

• noudatamme lakisääteisiä ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia, kuten ohjelmiemme tai videoidemme eri immateriaalioikeuksien suojaaminen, ja

• mikäli säätelyelimet tai lainvalvontaviranomaiset pyytävät meitä luovuttamaan henkilötietosi heille.

Anonyymit tiedot

Keräämme anonyymejä tietoja verkkosivustomme kävijöistä koontitilastointi- tai raportointitarkoituksiin. Näissä tarkoituksissa keräämistämme anonymisoiduista tiedoista ei voi kuitenkaan tunnistaa ketään henkilöä.

5. Miten ja kenelle luovutamme henkilötietojasi

Luovutamme tietoja seuraavissa olosuhteissa:

● Kolmansien osapuolten palveluntarjoajat: Kun luovutamme tietoja kolmansien osapuolten palveluyrityksille tiettyjen palvelujen tarjoamiseksi tai toimittamiseksi puolestamme. Tällaisia ovat:

o IT-infrastruktuuriyhtiöt, jotka helpottavat palvelujen tarjoamista sinulle, kuten Clipsource, joka isännöi verkkosivustoa puolestamme, ja Amazon AWS, joka tallentaa tietoja puolestamme,

o Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat ensimmäisen tason asiakastukea puolestamme 

o IT-tukipalveluntarjoajat, sekä 

o muut kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joiden tarkoitus on tarjota tai seurata asiakkaidemme palveluiden käyttöä, kuten Google Tag Manager.

Nämä yritykset ovat valtuutettuja käyttämään henkilötietojasi ainoastaan, kun se on tarpeen näiden palvelujen toimittamiseksi meille ja meidän ohjeidemme mukaisesti.

● Konserniyhtiöt: Saatamme toimittaa henkilötietojasi tytär- ja osakkuusyhtiöillemme henkilötietojen käsittelemiseksi puolestamme, jotta voimme tarjota palveluja sinulle. Nämä osapuolet ovat velvollisia käsittelemään näitä tietoja ohjeidemme perusteella ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Niillä ei ole oikeutta luovuttaa näitä tietoja itsenäisesti.

● Lainsäädännön noudattaminen ja oikeustoimet: Vastatessamme oikeuden määräykseen tai oikeusprosessiin tai laillisten oikeuksiemme määrittämiseksi ja toteuttamiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi. Kun uskomme oman harkintamme mukaan, että tietojen luovuttaminen on tarpeen laittomien toimien, epäiltyjen petosten, henkilön fyysistä turvallisuutta uhkaavien tilanteiden tai käyttöehtojemme rikkomisen tutkimiseksi tai estämiseksi tai näitä koskeviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi tai muutoin lainsäädännön niin vaatiessa.

● Fuusio tai yrityskauppa: Kun meidän on siirrettävä sinua koskevia tietoja, jos toinen yritys ostaa meidät tai fuusioidumme toisen yrityksen kanssa. Mikäli osallistumme fuusioon, yrityskauppaan tai omaisuuden myyntiin kokonaan tai osittain, saat jälkikäteen ilmoituksen sähköpostiviestin ja/tai palveluissa selkeästi näytettävän ilmoituksen kautta mahdollisista muutoksista omistajuudessa tai henkilötietojesi käytössä sekä mahdollisista valinnanmahdollisuuksista henkilötietojasi koskien.

6. Tietojen siirto muihin maihin

Jos olet EU:ssa, saatamme siirtää sinulta keräämiämme henkilötietoja kolmansien osapuolten käsittelijöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen (jäljempänä: (”ETA”) tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisissa maissa (mukaan luettuna Yhdysvallat, Islanti, Norja ja Sveitsi), tai konsernimme jäsenille edellä mainituissa tarkoituksissa. Huomaathan, että ETA:n ulkopuoliset maat eivät ehkä tarjoa saman tason tietosuojaa kuin ETA tai Yhdistynyt kuningaskunta, vaikka henkilötietojesi keräys, tallennus ja käyttö on edelleen tämän tietosuojakäytännön mukaista.

Siirtäessämme henkilötietoja ETA:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle me:

• sisällytämme näiden kolmansien osapuolten kanssa tekemiimme sopimuksiin tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, jotka Euroopan komissio on hyväksynyt henkilötietojen siirtämiseksi ETA:n ulkopuolelle (nämä ovat yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä: ”GDPR”) 46.2 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä lausekkeita, tai mitkä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksymät vastaavat lausekkeet, tai

• varmistamme, että Euroopan komissio on määrittänyt maan, jossa henkilötietojasi käsitellään, GDPR-asetuksen 45 artiklan mukaisesti "riittäväksi", tai

• (soveltuvin osin, kun siirrämme henkilötietojasi vastaanottajalle USA:ssa) varmistamme, että vastaanottaja on Privacy Shield -järjestelyn mukainen, mikä edellyttää samankaltaisen suojelun tarjoamista kaikille Euroopan ja USA:n välillä jaetuille henkilötiedoille.

Lisätietoa ETA:n ulkopuolelle tapahtuvaa tiedonsiirtoa koskevista säännöistä, mukaan luettuna käyttämistämme mekanismeista, on Euroopan komission verkkosivustolla täällä (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

7. Evästeet ja vastaavat teknologiat

Me ja kumppanimme, osakkuusyhtiömme tai analysointi- tai muiden palvelujen toimittajat käytämme teknologioita, kuten evästeitä, jäljitteitä, tunnisteita ja komentosarjoja. Näitä teknologioita käytetään trendien analysointiin, palvelujen hallinnointiin, käyttäjien liikkeiden seurantaan palveluissa sekä väestötieteellisten tietojen hankkimiseen käyttäjäkunnastamme yleisesti. Vastaanotamme raportteja, jotka perustuvat näiden teknologioiden käyttöön näiden yritysten toimesta, tapauskohtaisesti sekä aggregoituna.

Käytämme evästeitä esimerkiksi tunnistamiseen ja käyttäjien asetusten (esim. kielivalinnan) tallentamiseen. Käyttäjät voivat hallita evästeiden käyttöä yksittäisen selaimen tasolla. Mikäli estät evästeiden käytön, voit silti käyttää palvelujamme, mutta tiettyjen palvelujen ominaisuuksien tai alueiden käyttö voi olla rajoitettua.

Lue lisää evästeiden käytöstä sekä evästeiden avulla kerätyistä tiedoista evästekäytännöstämme.

8. Tietoturva

Vaikka ryhdymme asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin meille toimittamiesi henkilötietojen suojaamiseksi, minkään internetissä tapahtuvan siirron ei voida taata olevan aina turvallinen. Sen vuoksi on hyvä huomata, ettemme voi taata internetissä meille siirtämiesi henkilötietojen turvallisuutta.

Olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietosi asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein, kuten käyttöoikeuksin, joilla rajoitetaan ja hallitaan henkilötietojesi säilytystä ja käsittelyä sen jälkeen, kun ne on saatu sinulta.

9. Tietojen säilytys

Säilytämme tietoja (mukaan lukien henkilötiedot) niin kauan kuin meidän on käytettävä niitä tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

Joissakin olosuhteissa saatamme muuttaa henkilötietosi nimettömiksi (jolloin niitä ei voi enää yhdistää sinuun) tutkimus- tai tilastotarkoituksia varten, jolloin saatamme käyttää näitä tietoja määräämättömän pituisen ajan ilman eri ilmoitusta sinulle.

10. Oikeutesi

Sinulla on tiettyjä henkilötietojasi koskevia oikeuksia. Mikäli haluat lisätietoa näihin liittyen tai jos haluat harjoittaa jotakin niistä, voit milloin tahansa ottaa yhteyden tietosuojatoimistoomme osoitteessa DPO@discovery.com. Sinulla on oikeus pyytää, että:

• annamme pääsyn henkilötietoihin, jotka meillä on sinusta

• päivitämme henkilötietosi, jotka ovat vanhentuneita tai virheellisiä

• poistamme henkilötiedot, jotka meillä on sinusta 

• rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä

• estämme henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointia varten

• toimitamme henkilötietosi kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle 

• toimitamme sinulle jäljennöksen henkilötiedoista, jotka meillä on sinusta

• arvioimme pätevät vastalauseet, jotka olet esittänyt koskien henkilötietojesi käsittelyä.

Arvioimme kaikki tällaiset pyynnöt ja annamme vastauksemme kohtuullisessa ajassa (ja joka tapauksessa sovellettavassa lainsäädännössä määritetyssä ajassa). On kuitenkin hyvä huomata, että tällaisia pyyntöjä ei tietyissä olosuhteissa sovelleta tiettyihin henkilötietoihin.

Jos tietoihin sovelletaan poikkeusta, kerromme sinulle asiasta vastatessamme pyyntöösi. Saatamme pyytää, että annat meille tarvittavat tiedot varmistaaksemme henkilöllisyytesi ennen kuin vastaamme pyyntöösi.

Mikäli poistamme hallussamme olevia henkilötietojasi, tämä poisto saattaa kohdistua vain palveluihin, eikä välttämättä muihin tarjoamiimme palveluihin muilla toimivalta-alueilla. Tee pyyntö jokaiseen palvelujen käyttöön perustamasi tilin tai minkä tahansa tarjoamamme palvelun kohdalla.

11. Markkinointi

Saatamme kerätä ja käyttää henkilötietojasi markkinointiviestien lähettämiseen sähköpostitse, puhelimitse ja postitse.

Saatamme lähettää sinulle tiettyjä markkinointiviestejä (mukaan lukien sähköinen markkinointiviestintä), jos se on oikeutettujen etujemme mukaista markkinointi- ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksissa tai jos olet toiminimellä toimiva tai ei-osakeyhtiökumppani, jos olet antanut suostumuksesi tällaisten sähköisten markkinointitietojen vastaanottamiseen. 

Pyydämme kuitenkin aina suostumuksesi suoramarkkinointiviestintään, jos laki niin vaatii, ja jos aiomme luovuttaa henkilötietojasi jollekin kolmannelle osapuolelle tällaisessa markkinointitarkoituksessa.

Jos haluat lopettaa markkinointiviestien vastaanottamisen, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa DPO@discovery.com.

12. Kolmansien osapuolten sivustot

Palvelut sisältävät linkkejä ja sivuja kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille. Huomaathan, että tämä tietosuojakäytäntö koskee vain palvelujen kautta keräämiämme henkilötietoja. Emme ole vastuussa mahdollisten kolmansien osapuolten verkkosivustojensa kautta keräämistä, tallentamista tai käyttämistä henkilötiedoista. Sinun on aina luettava huolellisesti kunkin vierailemasi verkkosivuston tietosuojakäytäntö.

13. Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 10. joulukuuta 2019.

Palaa sivustolle säännöllisesti pysyäksesi tietoisena tähän tietosuojakäytäntöön tehdyistä päivityksistä. Jos teemme merkittäviä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ja meillä on sähköpostiosoitteesi, lähetämme sinulle ilmoituksen muutoksista.

14. Valitukset, kyselyt ja ehdotukset

Tietosuojavastaavamme voi avustaa mahdollisissa kysymyksissä koskien henkilötietojen käsittelyämme. Tietosuojavastaavaamme voi ottaa yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen DPO@discovery.com.

ETA-alueella voit myös tehdä valituksen tietosuoja-asioiden valvontaelimellemme (Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto) tai hakea muutosta paikallisissa tuomioistuimissa, jos uskot, että oikeuksiasi on loukattu.

Sinulla on ETA-alueella oikeus tehdä valitus paikallisille tietosuojaviranomaisille, jos uskot, ettemme ole noudattaneet sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Paikallinen viranomainen vaihtelee maasta riippuen.

 

Our Privacy Policy in English

Yritys

Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) on globaali media- ja viihdeyhtiö, jonka kanaviin Suomessa kuuluvat vapaasti katsottavat tv-kanavat TV5, Kutonen, Frii ja TLC ja suoratoistopalvelut HBO Max ja discovery+. Yhtiöllä on lisäksi Suomessa maksukanavat Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Investigation Discovery, Travel Channel ja Food Channel sekä urheilukanavat Eurosport 1 ja Eurosport 2.

 

Yhteystiedot

Warner Bros. Discovery
Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki
Meclu Business Baana, 2 krs.
 
Vaihde: +358 20 787 0850
Y-tunnus: 1776464-8